SON DAKİKA

Bu zamanın teknolojisi

21.yy’ın başlarında reel sektör ve toplumun geneli bilgi devrimleri, yep yeni
teknolojinin artan bir ivme ile yayılması, teknolojik gelişmeler ve
küreselleşmeyi içeren birçok faktör tarafından değişime uğratılmıştır.

Bu haber 31 Ekim 2017 - 17:34 'de eklendi ve 3 views kez görüntülendi.

21.yy’ın başlarında reel sektör ve toplumun geneli bilgi devrimleri, yep yeni
teknolojinin artan bir ivme ile yayılması, teknolojik gelişmeler ve
küreselleşmeyi içeren birçok faktör tarafından değişime uğratılmıştır. Kürevi
pazarlardaki rekabetin teknoloji tarafından daha yoğun ve şiddetli hale getirildiği gerçeğinin ışığında teknoloji kullanımı süreci örgütsel ve ulusal seviyede büyük bir önem taşımaktadır . Öyle ki artık
birey, firma ve ulusların güç ve hâkimiyetlerinin ölçütlerinden birisi de sahip
oldukları teknolojinin seviyesi olmuştur .

Teknolojinin işletmelerin rekabet avantajı kazanmasına etkileri
incelenirken değer zincirinin merkezinde yer alan üretim
faaliyetlerine ilave olarak eleştiriler için yer ve zaman faydası sağlayan
lojistik faaliyetlerin etkinliği de büyük önem kazanmakta ve iyi
yönetilemediği takdirde işletmeler için çok yüksek bir maliyet kalemi haline
gelebilmektedir . Lojistik faaliyetlerin bu yapısı , onun işletmeler açısından
rekabet gücünü doğrudan etkileyen performans bileşenlerinden birisi haline
gelmesini sağlamıştır . Bu durum ise teknolojik değişimde lojistik faaliyetlerin
de tıpkı üretim faaliyetleri gibi göz önünde tutulması gereğini ortaya
çıkartmaktadır .

Diğer taraftan yeni rekabetçi ortamın belirsizliği, dinamizmi , kısa süreli
ve devamsız olması rekabetin doğal temellerini de değiştirmektedir . Rekabet
avantajı kazanmaya çalışan işletmeler tıpkı ürünlerde olduğu gibi lojistik
hizmetlerini de müşteri beklentilerini aşarak tatmin edecek derecede kaliteli ,
tam zamanında , süratli ve ürünleri müşterinin istediği yer ve zamanda uygun
maliyetle sunabilecek şekilde geliştirmek zorundadadırlar . Bu hâl ,
işletmeleri rakiplerince taklit ve ikame yapılmayacak, aynı zamana göre
müşterileri için değer ifade edecek işletmelerine özel kaynak ve yetenekler
geliştirmeye zorlamaktadır . Son 15-20 yıl içerisinde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iş süreçlerine uygulanması ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu yetenekler de değişime uğrayarak teknoloji ve teknolojik değişim işletmeler için kritik bir rekabetçi yetenek olmuştur .
Dolayısıyla rekabet avantajı kazanmak isteyen önemli ve varsayılan işletmeler teknolojik gelişime paralel olarak yeniden yapılanma, yaratıcılık ve süreçlerin öğrenilmesine büyük önem vermekte ve
çalışanlarının bu yönde daha fazla sorumluluk almalarını istemektedir .Ancak işletmelerinin mevcut teknolojik seviyesi ne olursa olsun, bu sorumluluk yükü teknoloji kullanım yoğunluğunun gösterdiği artış ve yep yeni teknoloji rutinleri ile birleştiğinde çalışan kişiler üzerinde stres ve işe
yabancılaşma gibi etkiler yaratmakta hatta performanslarını olumsuz olarak
etkileyebilmektedir. Yaşanan bu bireysel performans kayıpları henüz yeni teknolojilere uyumlu çalışma koşullarına dönüşümünü tamamlayamamış sektörlerde işletme performansını da olumsuz olarak etkileyebilmektedir.

Dolayısıyla halen büyük oranda emeğe dayalı olarak çalışılan lojistik sektöründe sıkıntılı ve büyük ölçüde yaşanabilecek benzer olumsuzlukların işletmelerin lojistik hizmet
performansını olumsuz olarak etkilemesi beklenilebilir.

Bu çerçeve içerisinde temel amacı teknolojik değişime ayak uydurarak
rekabet avantajını korumak maksadıyla yeni teknolojilere yatırım yaparak iş
yapma süreçlerini yenileyen işletmelerde teknoloji transferinin değer
zincirinin önemli bir halkası olan lojistik faaliyetlerindeki
hizmet performansı üzerine o anki büyük etkilerini ortaya koymak olan bu çalışma beş
bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümün ardından teknolojik yetenekler ve
teknoloji transferi konuları bağlamında alan yazınının taraması yer almakta
ve teorik altyapı uyarınca oluşturulan hipotezlerle araştırmanın kavramsal
çerçevesi çizilmektedir. Yöntem bölümü oluşturulan hipotezleri test
edebilmek için uygulanan anket araştırmasında kullanılan veri toplama aracı,
örneklem ve veri toplama yöntemini ihtiva etmektedir. Dördüncü kısımda
örneklemimizin demografik özelliklerinin yanı sıra araştırma hipotezinin
korelasyon ve regresyon analizleriyle test edilmesi neticesinde elde edilen
bulgular yer almaktadır. Son bölümde ise lojistik hizmet işletmelerindeki
teknoloji transfer uygulamalarının lojistik hizmet performansları üzerine olan
etkilerine ait sonuçlar değerlendirilerek uygulamaya dönük önerilerde
bulunulmuştur.

Teknoloji, makinelerde , üretim yöntemlerinde ve ürünlerde ‘yenilik’
yaratmayı bu yeniliklerle yetiştirmeyi arttırmak, rantabiliteyi yükseltmeyi, yani
rekabet üstünlüğü ve kârı artırmayı sağlayan anahtar bir kavramdır . Bu
yönüyle teknoloji; sadece firmaların ve sektörlerin rekabet üstünlükleri için
değil aynı zamanda ülkelerin başarı ve refah seviyeleri açısından da yaşamsal
bir öneme sahip olup yarattığı etkiler bakımından gelişmişlik ya da
tekâmülleşmemişlik seviyelerde sabitleştirici gösteriş (rol) oynamaktadır .
Teknoloji birçok bilim dalı ve uygulama alanını kapsayan çok yönlü,
karmaşık ve farklı anlamları bünyesinde barındıran bir nosyondur. İtiyatlaşmış
ekonomik görüşte belli bir maliyet karşılığı alınıp satılabilen bir mal olarak
değerlendirilen teknoloji kavramının tanımı bilginin artan önemi ve
enformasyon teknolojilerinin önemli ve büyük yükselişinin etkileriyle günümüzde oldukça
değişmiştir. Halen genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte,
kavramı “bilimin ticarete dönüştürülmesi” olarak değerlendirenlere göre teknoloji terimi, maddi ve gayri maddi kaynakları yarı mamul, mamul ve hizmetlere dönüştürmede bilimsel
bilgilerin sistematik olarak kullanılması anlamında kullanılmaktadır .

Diğer yandan özellikle bilgi teknolojilerinde
yaşanan gelişmelere paralel olarak teknolojinin teriminin içeriği bu
dönüşümde kullanılan bilgi birikimini de ifade edecek şekilde genişlemiş ,
bilgi ve bilgi değişimini sağlayan araçları da şümuluna alınmıştır. Bu halleriyle
teknoloji belirli bir alanda bilimsel ilkelere dayalı uygulamalarla üretilen
bilimsel bilginin, insan yaşamına hizmet ederek refah seviyesini yükseltmesi
amacıyla endüstride, ticarette, tıpta ve diğer alanlarda uygulanması ve
kullanılmasıdır . Teknoloji geleneksel işletmeleri tanınmayacak derecede değiştirdiği gibi,
yeni işletmeleri de etkisine almıştır. Günümüzün küresel ticaret ortamında
rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajı sürekli kılmak isteyen işletmeler
rakiplerine göre daha kaliteli ürün veya ihtimamı gerçek (doğru) mekânda, gerçek (doğru) vakitte (zamanda), uygun fiyatta ve müşterilerin beklentilerini tatmin edecek kalitede
sunabilmek için bu günümüzde bulunan teknolojiden yaygın bir şekilde yararlanmaktadırlar.

Tuncay Çetin
Tuncay Çetinkolaymedya@gmail.com
Yazar hakkında yazı buraya gelecek, buraya yazı yazılmazsa herhangi bir şey çıkmaz. Yazar hakkında yazı buraya gelecek, buraya yazı yazılmazsa herhangi bir şey çıkmaz. Yazar hakkında yazı buraya gelecek, buraya yazı yazılmazsa herhangi bir şey çıkmaz.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.